Evenals het derde kwartaal blijft de huurprijs ook in het vierde kwartaal flink stijgen. Dat blijkt uit de cijfers die Pararius onlangs naar buiten heeft gebracht. Waar in de eerste twee kwartalen van 2021 de cijfers nog naar beneden gingen blijken de dalende huurprijzen als gevolg van COVID-19 nu echt verdwenen.

COVID-19

Waar de gemiddelde huur in 2020 nog flink daalde als gevolg van COVID-19 is dit in 2021 weer volledig omgekeerd. De negatieve effecten door COVID-19 waren voornamelijk te danken aan het wegblijven van expats en het stilvallen van toeristenverhuur. Door het weer op gang komen van de expat markt aan het begin van 2021 is het prijs dempende effect voor de huur volledig verdwenen. In het tweede kwartaal van 2021 bleek al geen sprake meer te zijn van een prijsdaling waarbij deze in het derde en vierde kwartaal van 2021 weer flink is gestegen.

Cijfers van Q4 2021

Uit cijfers van Pararius is bekend geworden dat nieuwe huurders in de vrije sector het laatste kwartaal van 2021 gemiddeld 5,3% meer betaalde ten opzichte van het laatste kwartaal van 2020. De gemiddelde huur per vierkante meter steeg het afgelopen kwartaal nog vele male erger in de vrije sector. De gemiddelde huur per vierkante meter voor gemeubileerde woningen steeg naar €19,68 wat een procentuele stijging is van 8,1% ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. De gemiddelde huur per vierkante meter voor gestoffeerde woningen steeg met 8% van €15,18 naar €16,39 per vierkante meter. Kale huurwoningen stegen met 20,9% het hardst in prijs van €14,42 naar €17,02 per vierkante meter.

Amsterdam, Den Haag, Utrecht, Rotterdam en Eindhoven

Amsterdam is nog altijd een koploper in de huurprijzen en hier heeft dit jaar een stijging plaatsgevonden van 1,7%. Nieuwe huurders betalen nu gemiddeld €22,45,- p/m2  per maand in Amsterdam.

Utrecht ligt met zijn €18,33,- ook boven het landelijk gemiddelde. Dit jaar vond daar een stijging plaats van 2,9%. De centrale ligging die resulteert in ontzettend veel bedrijvigheid is één van de hoofdredenen dat de domstad zo’n sterke prijs ervaart.

De overige drie liggen net onder het landelijk gemiddelde: Den Haag €16,89 p/m2 met een groei van +6,8%, Rotterdam €16,89 p/m2 met een groei van +9,7% en Eindhoven €15,76 p/m2 met een groei van +11,7%.

Provincies

De vrije huur sector stijgt provinciaal ook in elk gebied. In het noorden gaan ze nog steeds aan kop als goedkoopste in de drie provincies: Drenthe €11,05,- per vierkante meter (+16,1%), Friesland €10,66,- per vierkante meter (+17%) en Overijssel €11,58,- per vierkante meter (+10%).

Groningen komt daarentegen hoger uit, hier werd €14,23,- per vierkante meter betaald. In Gelderland (+8,4%), Limburg (+8,2%) en Zeeland (+9,5%) ligt de gemiddelde vierkante meterprijs rond de twaalf euro. Nieuwe huurders betaalden daar respectievelijk €12,60, €12,19 en €12,43 per vierkante meter per maand. Noord-Brabant ervaarde een stijging van 7,7%, een huurwoning kostte hier in het vierde kwartaal van 2020 gemiddeld €14,07 per vierkante meter per maand. Noord-Holland blijft zoals hierboven aangegeven de duurste provincie met €20,49 per vierkante meter. Er was een lichte groei van +0,6%. Deze hoge huurprijs wordt gedreven door de populaire steden die zich hier bevinden.