De gemeente Utrecht heeft kopers van nieuwbouwwoningen tot €307.400,- op gemeentegrond verplicht om zelf in hun huis te wonen. Deze zogenaamde zelfbewoningsplicht is op vrijdag 13 maart 2020 ingegaan.

Een andere wijziging die heeft plaatsgevonden in de gemeente Utrecht is een anti-speculatiebeding. Met beide maatregelen wil de gemeente beleggers en speculanten van de woningmarkt weren. De volgende stap die verwacht wordt is dat de gemeente de regelingen ook wil opnemen in afspraken met ontwikkelaars wanneer de gemeente geen grondeigenaar is.

Andere steden

In januari voerde Amsterdam al een zelfbewoningsplicht in. In Rotterdam wil de PvdA zelfbewoningsplicht van vijf jaar voor alle koophuizen invoeren.

De uitzonderingen op zelfbewoningsplicht onder elkaar

Bij een zelfbewoningsplicht mag een woning alleen door de koper zelf worden bewoond. Dit zorgt ervoor dat verhuur verboden is. De zelfbewoningsplicht geldt zowel voor de eerste koper als ook voor eventuele volgende kopers. Om te ondervangen dat bepaalde groepen onbedoeld worden geraakt, maakt de gemeente een aantal uitzonderingen.

  • Verhuur aan eerstegraads familieleden is wel toegestaan

  • Gedurende een tijdelijk verblijf in het buitenland is verhuur wel mogelijk


Het anti-speculatiebeding betekent dat een woning pas na vijf jaar mag worden doorverkocht. Wil de koper binnen deze termijn de woning verkopen, dan moet hij een deel van de winst afdragen aan de gemeente.