Als verhuurder van woningen is het een grote kans dat jij weleens gehoord hebt van de Huurcommissie. Maar wat doet de Huurcommissie nou precies? Dat leggen wij jou uit in dit artikel. Heb je vragen, zijn er zaken onduidelijk of wil je ergens even over sparren? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.

Huurcommissie logo

De Huurcommissie

De Huurcommissie is een landelijke organisatie voor het voorkomen, helpen oplossen en formeel beslechten van geschillen tussen huurders en verhuurders. Door het geven van voorlichting richt de Huurcommissie zich op het voorkómen van geschillen. Wanneer huurder en verhuurder er onderling zelf niet uit komen, dan biedt de Huurcommissie hulp met informatie. Mocht dat geen uitkomst bieden, dan kan de Huurcommissie door toetsing van het huurprijsgeschil aan de wet- en regelgeving een uitspraak doen die bindend is voor partijen.

Puntentelling

De meeste verhuurders in Nederland kennen de Huurcommissie voornamelijk van de puntentelling. Dit betreft een checklist die laat zien hoeveel punten jouw verhuurde woning waard is. Heeft jouw woning 145 punten? Dan is de maximale huurprijs nu vastgesteld op €737,14. Heeft jouw woning meer dan 145 punten? Dan valt de woning in de vrije sector en mag je de huurprijs zelf bepalen. Ieder jaar wordt de checklist door de overheid bijgewerkt.

Benieuwd op hoeveel punten jouw woning vastgesteld wordt? Je kan online via de website van de Huurcommissie een huurprijscheck doen.

Kleine reparaties & Onderhoud

Wanneer huurder en verhuurder het oneens zijn over gebreken in de woning, dan kunnen zij ook de Huurcommissie inschakelen. Als verhuurder ben je in de meeste gevallen verantwoordelijk voor het grote onderhoud van de woning. Kleine reparaties zijn voor rekening van de huurder. In sommige gevallen besluit een verhuurder ook kleine reparaties, die eigenlijk voor huurder bestemd zijn, uit te voeren. De kosten hiervan kunnen vervolgens doorberekend worden in de servicekosten. Een van de voornaamste redenen waarom verhuurders kleine reparaties zelf oppakken is om de kwaliteit te waarborgen.

In het geval dat er ernstige gebreken in de woning geconstateerd worden die voor rekening van verhuurder zijn, kan de Huurcommissie een tijdelijke huurprijsverlaging afdwingen. Deze huurprijsverlaging is vervolgens van toepassing totdat de verhuurder het gebrek verholpen heeft.

Huurverhoging

De verhuurder kan een huurverhoging voorstellen wanneer er voorzieningen zijn aangebracht of verbeterd ter bevordering van het leefgenot van huurder. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld een extra toilet, dubbelglas of een nieuwe cv. Wanneer huurder en verhuurder en niet eens worden over de huurverhoging na woningverbetering kan de Huurcommissie ingeschakeld worden. Belangrijk om te weten is dat het vervangen van bestaande faciliteiten niet als woningverbetering gezien zal worden.