Dat de corona pandemie zo goed als voorbij is blijkt uit de huurstijging in de vrije sector. In het eerste kwartaal van 2022 is de huurprijs met gemiddeld 6,7% gestegen ten opzichte van het eerste kwartaal van 2021. Deze cijfers bracht woningplatform Pararius gisteren naar buiten.

Cijfers van Q1 2022

De gemiddelde vierkante meterprijs steeg in Q1 2022 met 6,7% ten opzichte van het jaar daarvoor. Hierin wordt er onderscheid gemaakt tussen de drie oplevervormen kaal, gestoffeerd en gemeubileerd.  Voor alle drie deze oplevervormen is de huur gestegen. De huurprijs van woningen die kaal worden opgeleverd stegen het eerste kwartaal met 5,4% het minst erg. De gemiddelde vierkante meterprijs komt hier uit op €14,31. Gemeubileerde woningen stegen in de vrije sector met gemiddeld 6,1% van €18,68 naar €19,82 per vierkante meter. De grootste stijging vond plaats bij gestoffeerde woningen. Deze zijn  met maar liefst 9,1% gestegen naar €16,69 per vierkante meter.

Vraag naar huurwoningen in vrije sector blijft stijgen

De huurprijzen in de vrije sector blijven stijgen. Echter daalde het aantal nieuwe verhuurde woningen met bijna 30%. Het aanbod van huurwoningen in de vrije sector neemt dus wat af. Huurprijzen van boven de €1200,- per maand zijn in de vrije sector geen bijzonderheden meer. De reden hiervoor is dat het aanbod zo goed als gelijk blijft terwijl de vraag naar woningen flink blijft stijgen. In de vrije sector zijn slechts 326.000 woningen beschikbaar en deze schaarste wordt momenteel doorberekend in de huurprijs.

De vijf grote steden

Het aanbod van woningen in de grote steden blijft tot nu toe beperkt t.o.v. de vraag hiernaar. In Amsterdam steeg de gemiddelde prijs met 8,6% naar €24,29 per vierkante meter. Dit maakt Amsterdam de duurste stad in Nederland om een woning te huren. In Utrecht steeg de huurprijs met 4,7% naar €19,55 per vierkante meter. In Den Haag stegen de huurprijzen met 4,6% en in Rotterdam met 7,4%. Hiermee komen beide steden op €17,10 per vierkante meter uit wat onder het landelijke gemiddelde ligt (€17,18). In Eindhoven steeg de huurprijs het meest met 11,7% naar €16,90 per vierkante meter.

Ontwikkelingen middelgrote steden

In Amstelveen komt de gemiddelde huurprijs in Q1 2022 uit op €20,45 per vierkante meter gevolgd door Haarlem en Leiden met een bedrag van €19,90 per vierkante meter. De grootste stijgingen van de huurprijs in de vrije sector vonden plaats in Lelystad die met 17,8% steeg en Deventer die met maar liefst 17,9%  steeg ten opzichte van het eerste kwartaal van 2021.

In slechts vier steden daalde de huurprijs. In Weert daalde de huurprijs met 2%, in Heemstede met 4,3%, in Zoetermeer met 5,5% en in Diemen vond de hoogste prijsdaling plaats van 5,5%.