Vanaf 1 juli 2022 is het verplicht om, ook in bestaande bouw, voldoende rookmelders te plaatsen. Voor nieuwbouwwoningen bestaat de rookmelderverplichting al sinds 2003. Volgens de nieuwe wetgeving moet per 1 juli 2022 ook de bestaande bouw voorzien zijn van rookmelders. Doordat het bouwbesluit wordt aangepast ben je volgens de wet verplicht hieraan te voldoen, dit geldt ook voor huurwoningen.

Regelgeving

De nieuwe wet verplicht het om per verdieping één gekeurde rookmelder te hebben. Ruimtes zoals een kelder of zolder, die niet als verblijfsruimte dienen, hoeven niet aan de nieuwe eis te voldoen.

Er zijn een aantal uitzonderingen. Zo zijn studentenhuizen verplicht om per (bewoonde) kamer een rookmelder op te hangen. Ook is een besloten ruimte (zoals een gang) die gebruikt wordt als vluchtroute genoodzaakt om te worden voorzien van een rookmelder.

Eisen

In nieuwbouwwoningen is het verplicht om de rookmelder aan te sluiten op het elektriciteitsnet, tevens dient er een back-up batterij aanwezig te zijn. Bij bestaande bouw is dit niet van belang en volstaat een melder met batterijen. Alle rookmelders moeten voldoen aan de Europese NEN-14604. Tevens moet de op netstroom aangesloten melder voldoen aan de NEN-2555 norm. In beiden gevallen moeten zij voorzien zijn van een CE-Keurmerk.

Waarom?

De nieuwe wet is ingevoerd omdat de meeste mensen tijdens hun slaap slachtoffer worden van brand. Met behulp van een rookmelder moet het aantal slachtoffers aanzienlijk verminderd worden aldus Minister Knops.

“De meeste slachtoffers van brand vallen door het inademen van rook. Rookmelders redden dus mensenlevens. Uit TNO-onderzoek van afgelopen jaar blijkt dat rookmelders in alle woningen het risico op dodelijke slachtoffers vermindert. Daarom wil ik het Bouwbesluit op dit punt aanpassen en rookmelders niet alleen verplicht stellen voor nieuwbouw maar ook voor bestaande bouw.”

Rookmelders op locatie plaatsen

City Estate heeft een geschikte rookmelder uitgezocht die aan alle eisen en normen voldoet met een batterij met een levensduur van 10 jaar. Wij kunnen jou als vastgoedeigenaar volledig ontzorgen in het voor 1 juli 2022 plaatsen en installeren van deze rookmelder(s) op locatie. Interesse en wil je hier meer over weten? Neem dan contact met ons op!