De Rijksoverheid bericht dat Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties) van plan is om de jaarlijkse huurverhoging in de vrije sector te maximaliseren. Momenteel is Ollongren aan een wet aan het werk waarin de jaarlijkse verhoging in de vrije sector, net als bij sociale huurwoningen, ten hoogste de inflatie + 2,5% is.

Er zit nu geen maximum aan de huurverhoging die verhuurders in de vrije sector mogen hanteren. Dit zorgt er enerzijds voor dat huurders niet goed weten waar zij aan toe zijn en anderzijds zijn er bepaalde verhuurders die er soms wel 5% tot 6% bij vragen.

Tijdelijke huurcontracten langer mogelijk

Verder bericht de Rijksoverheid dat de mogelijkheid om een tijdelijk huurcontract te verlengen zal worden verbeterd. Momenteel is het zo dat een tijdelijk huurcontract maar eenmalig kan worden afgesloten. Er wordt nu gekeken of het mogelijk is, zo’n tijdelijk huurcontract, te verlengen met één of twee jaar tot een maximumperiode van drie jaar. Het voordeel is voor de verhuurder dat hij hierdoor meer maatwerk kan aanbieden en huurders hebben hierdoor meer flexibiliteit. Minister Ollongren is bezig om een wetsvoorstel voor te breiden om dit mogelijk te maken.